Stort internationellt intresse kring satsning på förnybar energi

Foto konferensdeltagare Förnybar energi i biosfärområden stod i fokus på en konferens som arrangerades den 11-12 september i Biosfärområde Bliesgau, ca 20 mil söder om Frankfurt i Tyskland. Biosfärområden från hela världen deltog tillsammans med representanter från Unescos högkvarter i Paris. Mariestads kommun var inbjudna för att presentera satsningen på Test- och demonstrationsplats Mariestad. På plats för uppdraget fanns Ulrika Lindahl, projektledare och Thomas Johansson, samhällsbyggnadschef. Satsningen väckte stort intresse och det är ingen tvekan om att Mariestads modellområde är unik till sitt innehåll. Läs mer…

Ett biosfärområde utnämns av Unesco och är per definition ett modellområde för hållbar samhällsutveckling. Genom Test- och demonstrationsplats Mariestad fylls Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle med ett innehåll som i sin helhet inte existerar i någon annan del av världen. Delprojekten ElectriVillage (demonstration av hållbara transportfordon, arbetsmaskiner och markbunden elväg) och HydrogenVillage (systemlösningar med sol och vätgas) gör Mariestad unikt både som modellområde och som plats.

Detta fick vi ett tydligt kvitto på från både konferensdeltagare och Unescos representanter på plats i Bliesgau. Vår presentation rönte stor uppmärksamhet och vi fick många frågor och fin feedback på det arbete som utförs i modellområdet. En intervju bandades med Ulrika Lindahl och kommer inom kort att finnas på www.unesco.de

Här kan du läsa mer om Test- och demonstrationsplats i Mariestad