Qvarnstensgruvan i Lugnås inspirerar biosfärområde i Italien

Pia Åkesson, ordf. Qvarnstensgruvan i Lugnås
Foto: Johanna MacTaggart

Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano, Italien, sökte inspiration från andra biosfärområden i Europa. Samhällsentreprenörer i Wales, Scotland och Sverige bjöds in för att berätta om sin verksamhet för lokala näringsidkare som alla var nyfikna på att lära sig mer om näringslivets roll i ett internationellt modellområde för hållbar utveckling – ett Unesco Biosfärområde. Qvarnstensgruvan i Lugnås lyftes fram som gott exempel. Workshopen samlade ca 70 personer från det lokala näringslivet som tillsammans pratade om näringslivets roll i biosfärområdet, liksom möjligheter att använda och samtidigt stärka Unescoutnämningen. Läs mer…

 

Appennino Tosco Emiliano utnämndes av Unesco till biosfärområde sommaren 2015. Sedan dess utvecklar de samarbeten med näringslivet kring ekoturism, förädling av lokala produkter och kring aktiviteter som stärker den gemensamma värdegrunden att utveckla samhället på ett hållbart sätt.

Pia Åkesson, Qvarnstensgruvans ordförande, var inbjuden för att berätta om hur deras verksamhet utvecklas med hållbarhet som värdegrund. Pias berättelse fängslade konferensdeltagarna. – Hela vår verksamhet, d v s arbetslivsmuseet, caféet och guidningar i gruvan, drivs av ungdomar. Vi utbildar ungdomarna till guider inför säsongen och tränar dem i värdskap. De blir goda ambassadörer för området, får stärkt självkänsla och utvecklar sin sociala förmåga.

Mötet i Appennino gav goda möjligheter för nätverkande och erfarenhetsutbyte. – Jag fick mer kunskap om biosfärområden på andra platser och hur de utvecklar samarbeten med lokala aktörer. Upplevelse var berikande för mig och det var inspirerade att höra exempel på hållbart företagande i andra biosfärområden. Det var särskilt intressant att få nya kontakter som kan leda till att ungdomar får möjlighet att göra praktik i ett biosfärområde i ett annat land. Nu ser jag fram emot fortsatta utveckla samarbeten som gör detta möjligt, säger en uppenbart inspirerad Pia.