Styrelsekonferens för Sveriges biosfärområden

Gruppfoto konferensdeltagare Deltagare vid mötet för Biosfärområdesstyrelserna i Gränna.
Den 27-28 september 2016 hölls den årliga konferensen för biosfärområdenas styrelser. Biosfärområde Östra Vätterbranterna var värd för mötet som syftar till att ge möjlighet för erfarenhetsutbyte och inspirerande samtal. Denna konferens var den tredje. Alla Sveriges biosfärområden och kandidatområden bjöds in till konferensen som slutligen samlade 26 personer från 3 biosfärområden och 2 kandidatområden: Blekinge Arkipelag, Vänerskärgården med Kinnekulle, Östra Vätterbranterna, Voxnadalen och Vindelälven-Juhtatdahka.