Ny rapport visar Biosfärområdenas bidrag till att genomföra Agenda 2030

karta på biosfärområden i sverige Naturvårdverket har tagit fram en rapport med syfte att undersöka hur Unescos Biosfärprogram kan bidra till arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i Sverige samt att identifiera tillvägagångssätt för att stärka och utveckla Biosfärprogrammet i Sverige på nationell nivå. Sveriges biosfärområden och Svenska Unescorådet har medverkat i arbetet med rapporten. Du kan ladda ner hela rapporten här:

Populärversion på svenska: Sveriges biosfärområden och Agenda 2030
och på engelska: Biosphere Reserves and the 2030 Agenda