SUPERB: EU beviljar 200 Mkr till internationellt projekt om restaurering av skogslandskap

Unescos biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka är ett av tolv europeiska modellandskap som kommer att ingå i ett stort EU-projekt (SUPERB) med fokus på restaurering av skogar och skogslandskap. Projektet beviljades 20M Euro inom ramen för EUs Green Deal call. Projektet planeras pågå i fyra år, 2022–2026, och svenska partners i projektet är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka och Västerbottens regionala skogsprogram.

Den svenska delen av projektet handlar om att sammanställa kunskap om restaureringsmetoder, identifiera lämpliga områden för restaureringsåtgärder, planera och genomföra restaureringsåtgärder, samt studera och följa upp effekterna av restaureringsåtgärderna. Exempel på områden som är intressanta inom biosfärområdet är skogar som är viktiga för gröna infrastruktur, viktiga områden för rennäringen, ängsområden, våtmarker och vattendrag.

Läs hela pressmeddelandet här: Stort EU-projekt om restaurering av skogslandskap i Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka – Länsstyrelsen Västerbotten (pressmachine.se)