50 års erfarenheter i Biosfärprogrammet

För femtio år sedan lanserade Unesco Biosfärprogrammet. Det gjordes med visionen att främja en hållbar relation mellan människan och naturen. Under åren som följde bekräftades visionen av en mängd vetenskapliga studier och spreds över världen genom internationella möten och överenskommelser. Allteftersom Biosfärprogrammet utvecklades bildades biosfärområden med utgångspunkt i denna vision – att vara levande laboratorier för hållbarhet över hela världen.

Genom detta fantastiska nätverk av platser har ett lika fantastiskt nätverk av individer växt fram, från alla delar i samhället. Det ger programmet livskraft och bidrar till ständig innovation och förnyelse. Denna globala rörelse engagerar över 275 miljoner människor i att hylla den gemensamma länken mellan mänskligheten och naturen som delas av alla. År 2021 förenas alla i ett firande för att hedra våra pionjärer, som la grunden för att deras ursprungliga vision kunnat blomstra idag. På 714 platser i varje hörn av planeten, uppmärksammas unga generationer, vars entusiasm kommer stärka biosfärprogrammet för framtiden.

It’s about life!