Unesco utser 11 nya biosfärområden i världen

Antal biosfärområden i världen 2023

11 nya biosfärområden har utsetts vid det internationella styrelsemötet för Unescos Biosfärprogram (MAB) som under veckan sammanträder i Paris (12-15 juni). De nya platserna som har blivit invalda i Unescos Biosfärprogram finns i Kamerun, Centralafrikanska republiken, Colombia, Tyskland, Mongoliet, Peru, Indonesien, Kenya & Uganda (transnationellt), Pakistan och Tanzania.

Nu består det globala nätverket av 748 biosfärområden i 134 olika länder.