Unescos biosfärprogram firar 50 år!

Med mindre än 10 år kvar för att nå FN:s globala mål innan 2030 är det nu viktigare än någonsin att arbeta för ett hållbart samhälle. Klimatförändringarna visar i högsta grad på hur det lokala och det globala hänger ihop. Unescos biosfärområden har en nyckelroll för genomförandet av Agenda 2030 och är utmärkta exempel på hur lokala initiativ bidrar till att främja hållbar utveckling globalt.

Unescos biosfärprogram lanserades 1971 och tog form strax före FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972. Tanken var då att biosfärområdena skulle vara platser för ”en rationell användning och bevarande av biosfärens resurser”. Idag, 50 år senare, finns hela 727 biosfärområden i 131 länder.

I Sverige finns sju biosfärområden: Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Blekinge Arkipelag, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Östra Vätterbranterna, Vindelälven-Juhttátdahkka och Voxnadalen. Sedan 2020 deltar Vombsjösänkan i biosfärarbetet och väntas ansöka till Unesco om att bli ett biosfärområde inom ett par år.

Biosfärområdenas stora styrka ligger i potentialen för dialog och samverkan – att kommunicera erfarenheter och lärdomar och sprida den kunskapen både nationellt och globalt. Med den utgångspunkten har de svenska biosfärområdena byggt kunskap, nätverk och resultat. Det lokala och kommunala engagemanget är grundbulten för arbetet och skapar möjligheter för människor att lära sig mer om hur vi kan leva hållbart och bidra till en bättre miljö för framtida generationer.

Under de senaste 50 åren har mycket skett inom biosfärprogrammets arbete. Vi ser nu fram emot att fortsätta utveckla arbetet lokalt, nationellt och globalt för att möta de utmaningar som står framför oss.

Anna-Karin Johansson, Generalsekreterare Svenska Unescorådet