Internationellt utbyte med fokus på hållbart företagande

Koffa - lokal sägen i Vänern Koffa – lokal sägen kring Vänern

Skärgårdshavet i Finland lyfte goda exempel från Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle som inspiration för lokala företagare. Hållbar utveckling är en drivkraft som föder innovation som skapar förutsättningar för vår gemensamma framtid. Hållbart företagande stod i fokus på… Läs mer

Hållbart företagande stod i fokus på Skärgårdshavets Biosfärområdes årliga vinterträff som hölls i Kasnäs i Finland. Konferensen samlade 60 deltagare som inspirerades av goda exempel från grannländerna. I ett hållbart företag förenas lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang. I korthet handlar det om att spara på egna resurser och minska den egna miljöpåverkan. Det blir en allt viktigare imagefråga för företag och organisationer att visa hur man beaktar hållbarhet i sin verksamhet.

Sofia Svensson, näringsidkare och Biosfärambassadör för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, var inbjuden att berätta om hur hennes hotell- och restaurangverksamhet och hennes guideföretag utvecklas med hållbarhet som värdegrund. Sofias berättelse fängslade konferensdeltagarna. – Som företagare drivs jag av att vara verksam i ett område där vi har så mycket att erbjuda. När jag bjuder gäster på lokala smakupplevelser och berättar att vi själva har fiskat fisken som serveras, belyser jag också att det är viktigt att vi tar hand om Vänern så att vi för all framtid kan äta fisken och dricka vattnet. Det är fantastiskt vad vi har här, i vårt biosfärområde.

Biosfärområde är en kvalitetsutnämning som fortfarande är ett nytt begrepp för många, både i Finland och i Sverige. Därför är det viktigt att det synliggörs och används för innovation och utveckling. Någon i publiken frågar vad Unescoutnämningen har för värde för näringslivet. – Unescos biosfärutnämning har skapat nya inkomstmöjligheter för mina företag, svarar Sofia. Eftersom jag ofta har internationella gäster, är det roligt när de blir glada att höra att vi är ett Unesco biosfärområde. Framförallt gäster från Tyskland är väl bekanta med begreppet.

Vinterträffen bjöd på möjligheter för nätverkande och kompetensutveckling. – Utbytet var berikande för mig och det var inspirerade att höra exempel på hållbart företagande i andra biosfärområden. Särskilt intressant var ett föredrag av Östersjöfondens VD Lotta Nummelin som berättade om varför det lönar sig att göra hållbarhetsredovisning för företag. Hållbarhetsperspektiv skapar tillväxt genom medvetna val. Är jag sparsam och tänker effektivt i organisationen blir det pengar över till annat som kan gynna verksamhetsutvecklingen och miljön!

Dessutom fick jag möjlighet att prata med Finland siste verksamma skärgårdspostiljon. Vilken bonus att höra honom berätta om hur det är att leverera post till öarna året runt i alla väderlekar. Det gav perspektiv på infrastruktur för hållbar samhällsutveckling, säger en uppenbart inspirerad Sofia.

Sofia Svensson, Biosfärambassadör, överlämnar Torsövarg till Skärgårdshavets koordinator, Katja Bonnevier och Norra Karelens koordinator Timo Hokkanen
Sofia Svensson, Biosfärambassadör, överlämnar Torsövarg till Skärgårdshavets koordinator, Katja Bonnevier och Norra Karelens koordinator Timo Hokkanen.