Foto på Anna Särnblad

 Biosphere for Baltic är en unik möjlighet för Unescos biosfärområden i Östersjöregionen att träffas och utbyta erfarenheter samt för att utveckla nya områden för samverkan. Målet är att stimulera…

Marcus Carlsson Reich på Naturvårdsverket utsågs nyligen till ny ordförande för Biosfärprogrammets nationella kommitté. Här berättar Marcus om sitt nya uppdrag i Svenska Unescorådets intervju.

Lisen Schultz vid Stockholm Resilience Centre, har bedrivit flera forskningsprojekt om Unescos biosfärområden. Här berättar hon om Unescos biosfärprogram och hur biosfärområden bidrar till hållbar utveckling i praktiken.

Unesco har utnämnt Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen till nya biosfärområden. Nu har Sverige sammanlagt sju biosfärområden som utgör sju procent av Sveriges yta. De två områdena nominerades av regeringen till Unesco…

Regeringen har beslutat att tillstyrka ansökningarna om att Vindelälven-Juhtatdahka i Västerbottens och Norrbottens län samt Voxnadalen i Gävleborgs län ska utses till Unesco biosfärområden. Unesco väntas fatta beslut om nya…

Biosfärutmaningen riktar sig till förskolor och grundskolor i Unescos biosfärområden.  Tema för årets Biosfärutmaning är Min plats i Biosfären*.   Utmaningen innebär i år att skolklasser visar upp en favoritplats i sitt…

Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano, Italien, sökte inspiration från andra biosfärområden i Europa. Samhällsentreprenörer i Wales, Scotland och Sverige bjöds in för att berätta om sin verksamhet för lokala näringsidkare som…

Translate »