2005 utsåg Unesco Kristianstads Vattenrike till biosfärområde. Sedan dess har Vattenriket fungerat som ett modellområde för hållbar utveckling. Tillsammans arbetar ekologer, informatörer, naturvägledare och pedagoger med att bevara, utveckla och…

Fyra biosfärkoordinatorer deltog på Svenska biosfärrådets möte i Husarö: Heleen Posedkowska (Blekinge), Carina Wettermark (Kristianstad), Johanna MacTaggart (Värnerskärgården) och Cristina Ericson Turstam (NeDa) (ej med  på bilden) samt Göran Blom…

Som ett led i arbetet med att göra Biosfärområe Älvlandskapet Nedre Dalälven mer känt och skapa dialog kring hur utmärkelsen kan vara en resurs i företagande inom bland annat turismnäringen,…

Sugen på att få veta mer om Vattenriket och biosfärarbetet som sker i området för att göra det bättre för natur och människa? Utbilda dig till biosfärambassadör! Höstens omgång drar…

Under sommaren invigdes tre viktiga platser i Vattenriket. Här kan du läsa mer om invigningar av tre nya reservat på de unika sandmarkerna väster om Åhus, den nya utsiktsplattformen vid besöksplats Forsakarmed med fantastisk…

I början av juni hölls MAB-ICC (International Co-ordinating Council for the Man and Biosphere Programme) sitt årliga sammanträde i Paris. En viktig punkt på dagordningen är att besluta om nya biosfärområden.…

  Miniambassadörprogrammet tillkom på initiativ av några av Biosfärområdets Biosfärambassadörer, som ett sätt att skapa kunskap och medvetenhet om hållbarhetsfrågor på ett tidigt stadium. I början av Juni diplomerades nya…

Vårt grannland Norge, har i dagarna bildat en Nationell kommitté för Biosfärprogrammet. Detta innebär att de startar upp arbetet med att utveckla biosfärområden i Norge. Läs hela pressmeddelandet här  

”Att investera i Biosfärområden ger hög avkastning”, skriver Mats Djurberg, Unescosveriges generalsekreterare och Johanna MacTaggart, nationell koordinator för Unescos Biosfärprogram i Sverige samt Jens Hansen, koordinator vid Ovanåkers kommun för…

Translate »