Antal biosfärområden i världen 2023

11 nya biosfärområden har utsetts vid det internationella styrelsemötet för Unescos Biosfärprogram (MAB) som under veckan sammanträder i Paris (12-15 juni). De nya platserna som har blivit invalda i Unescos…

Årets bästa biosfärområdesbild visar ett flygande rådjur i ett sädesfält i biosfärområde Vänerskärgård med Kinnekulle, och likt förra året är det användaren Tjustorparn som tar hem specialpriset. Fototävlingen Wiki Loves…

Tretton projekt beviljas runt 19 miljoner kronor inom ramen för utlysningen Fördjupat arbete kring hållbar platsutveckling inklusive världsarv och biosfärområden. Tillväxtverket gör en särskild satsning på världsarv och biosfärområden som…

Barentsregionens vidsträckta skogar är av stor betydelse, både ekonomiskt, socialt och miljömässig. Inte minst är skogarna viktiga för människor som bor och verkar i regionens landsbygder och här spelar små…

Med mindre än 10 år kvar för att nå FN:s globala mål innan 2030 är det nu viktigare än någonsin att arbeta för ett hållbart samhälle. Klimatförändringarna visar i högsta…

För femtio år sedan lanserade Unesco Biosfärprogrammet. Det gjordes med visionen att främja en hållbar relation mellan människan och naturen. Under åren som följde bekräftades visionen av en mängd vetenskapliga…

Translate »