Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle instiftade Biosfärstipendiet år 2012. Biosfärstipendiet delas årligen ut till någon som på ett påtagligt positivt sätt bidragit till Biosfärområdets hållbara utveckling. Årets stipendium tilldelas Föräldrakooperativet Kullebarn…

Samtidigt som leaderprojektet ”Hävd av Nedre Dalälvens älvängar” avslutades i mars beviljades NeDa skrivarmedel för ansökan om Life Älväng av Naturvårdsverket. Helt enligt NeDas ambition ges nu möjlighet att fortsätta…

I slutet av Maj samlades 125 personer från biosfärområden i Europa och Nordamerika för erfarenhetsutbyte och ”workshopping” i Haapsalu i Estland för nätverksträffen EuroMAB 2015. Årets tema ”From Heritage to…

Besök Biosfärområde Vattenriket! Upplev livet på strandängarna, åarna, havet, lummiga skogar och torra sandmarker. Här finns något att upptäcka året runt och för alla åldrar. Starta på naturum Vattenriket, vårt…

Årets Skarpsill 2015 går till Vänerlöjrom, kvalitetssäkrad rom från 16 vänerfiskare. De får priset för satsningen på ett hållbart fiske och en förstklassig produkt med hög och jämn kvalitet. Dessutom…

Hard Wood ecotourism

Blekinge Arkipelag är partner i projektet Hardwood ecotourism, där Skogsstyrelsen är projektägare och som finansieras av Svenska Institutet. Projektet går ut på att skapa en EU-ansökan inför höstens call i…

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har sedan 2009 gjort en stor satsning på fiskerinäringen i vårt biosfärområde. Detta genom att driva ett s k Fiskeområde med stöd från bl a EU:s…

Translate »