På Biosfärdagen 2 juni bjuder Svenska Unescorådet in till frukostseminarium för att diskutera hur Unescos biosfärområden bidrar till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Seminariet baseras på Naturvårdsverkets rapport om Unescos biosfärområden…

Filmen om ekosystemtjänster i Vattenriket ger värdefulla perspektiv. Se hela filmen här: Länk till filmen på  YouTube    

Det är drygt fem år sedan Älvlandskapet Nedre Dalälven utnämndes till Biosfärområde och fick uppdraget att utveckla lokala lösningar på globala utmaningar. I Biosfärområdets sammanställning av verksamhetens första fem år lyfts det…

Koffa – lokal sägen kring Vänern Skärgårdshavet i Finland lyfte goda exempel från Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle som inspiration för lokala företagare. Hållbar utveckling är en drivkraft som föder innovation som skapar förutsättningar för…

Deltagare vid mötet för Biosfärområdesstyrelserna i Gränna. Den 27-28 september 2016 hölls den årliga konferensen för biosfärområdenas styrelser. Biosfärområde Östra Vätterbranterna var värd för mötet som syftar till att ge…

30 biosfärambassadörer har diplomerats i biosfärområde Blekinge Arkipelag. Av dem åkte 20 med på en utflykt i biosfärområdet, där två av biosfärambassadörerna  guidade de övriga. En tidningsartikel och en radiointervju…

Upptäck den nya fina hemsidan för Biosfärkandidat Vindelälven-Juhtatdahka. Läs de senaste nyheterna och lär dig mer om den lokala biosfärprocessen här

Den 2 juni är det Nationella Biosfärdagen, då Sveriges fem biosfärområden hyllas. Biosfärdagen har firats sedan 2012 för att uppmärksamma biosfärområdenas uppdrag att vara modellområden för hållbar utveckling. Aktiviteterna ser…

Translate »